Onderhoudscontract


Het afsluiten van een onderhoudscontract heeft voor u de volgende voordelen:

     •   regelmatige onderhoud verminderd de kans op storingen en daardoor stilstand van uw productieproces.
  •   schriftelijke rapportage met eventueel aan te bevelen toekomstige vervangingen en reparaties.
  •  bij storingen recht op een service monteur binnen 24 uur na melding.(binnen Nederland)
  •  onderhoud kan in samenwerking met uw medewerkers worden verricht, waardoor tevens opleiding van deze medewerkers plaats vindt t.b.v. uitvoeren
  •  alle afstellingen worden gecontroleerd aan de hand van op dat moment aanwezig producten en folie.

Opbouw onderhoudscontract:
De periodieke van uitvoering zullen in overleg met u worden bepaald, waarbij Tehama de navolgende mogelijkheden uitvoeringsvormen onderscheidt: 

     •   klein onderhoud gebaseerd op controle, werking, afstelling en advies t.b.v. te verrichten onderhoud van de betreffende verpakkingslijn.
  •   groot onderhoud gebaseerd op het preventief vervangen van slijtage delen alsmede de controle, werking en afstellen van de betreffende verpakkingslijn.
  •  Wij adviseren u ten behoeve goed preventief onderhoud jaarlijks éénmaal klein- en éénmaal grootonderhoud op te nemen in het onderhoudscontract.

Besturing op afstand d.m.v. modem: 
De flowpacker VSE-2000 is standaard voorbereid voor een modem aansluiting. In combinatie met een onderhoudscontract kan TEHAMA de levering van een modemkoffer verzorgen welke het mogelijk maakt uw programma op afstand te controleren c.q. aan te passen.